* * * НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІСОТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ * * * UKRAINIAN NATIONAL FORESTRY UNIVERSITY* * *

ІНСТИТУТ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУFacebookvk

Institute of Ecological Economics & Management

Кафедра екологічної економіки (ENARECO)

::: Вітаємо всіх студентів та випускників КEE ::: Нам 15 років :::

Since 1998

s&t

Кафедра екологічної економіки створена на базі центру підготовки магістрів економіки довкілля і природних ресурсів (ENARECO) 1 серпня 2004 р.

Завідує кафедрою академік НАН України, д.е.н., проф. Ю.Ю.Туниця, заслужений діяч науки і техніки України, президент ЛАНУ, координатор дослідницької групи 6.17.00 «Екологічна економіка в лісовому господарстві» IUFRO, член Цільової групи з освіти для сталого розвитку Комісії з екологічної політики економічної Ради ООН для Європи, автор більш як 140 публікацій з проблем природокористування та охорони довкілля. Ю.Ю.Туниця нагороджений Почесною Відзнакою Президента України – орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.

Кафедра сформована з викладачів вищого рівня кваліфікації – кандидатів наук, які брали активну участь у міжнародних проектах з формування і поширення магістерської програми «Економіка довкілля і природних ресурсів», а також підтримували її функціонування після закінчення згаданих проектів.

Колектив кафедри – це доценти О.М.Адамовський, І.А.Дубовіч, Л.Д.Загвойська, Л.І.Максимів, І.П.Соловій, О.М. Швайка, старший викладач С.О.Мельник та асистент Ю.В.Вдович.

Кафедра проводить підготовку фахівців вищого рівня кваліфікації через аспірантуру.

Сьогодні тут працюють над дисертаціями два здобувачі наукового ступеня доктора економічних наук, 9 аспірантів та чотири здобувачі наукового ступеня кандидата економічних наук.

Основним напрямом наукової діяльності кафедри є дослідження, започатковані Львівською науковою школою екологічної економіки, основоположником якої є проф. Ю.Ю.Туниця.

Окрім того, тематика наукових досліджень викладачів кафедри охоплює такі напрями: - еколого-економічний облік,екологічний менеджмент,еко-аудит,еко-ефективне виробництво,лісова та екологічна політика,еколого-економічне моделювання.

Викладачі кафедри беруть активну участь у міжнародних конференціях і симпозіумах.

Викладачі кафедри читають 25 дисциплін, з них 14 – на магістерському курсі (згідно навантаження за ост. рік) і плідно працюють над їх методичним забезпеченням.

У навчальному процесі викладачі кафедри використовують сучасні дидактичні методи і навчальні технології, про що свідчить про високий рівень наукових і магістерських кваліфікаційних робіт студентів. Кафедра підтримує тісні зв’язки з провідними ВНЗ України, Бельгії, Італії, Канади, Німеччини, Польщі, Росії, США, Фінляндії та Швеції.

Кафедра співпрацює з різноманітними міжнародними освітніми фондами, такими як: Fondazione Lanza (Італія), Fondazione Del Bianco (Флоренція), Fulbright Scholar Program (США), DAAD (Німеччина), Консорціум економічних досліджень та освіти (EERC).